Hướng dẫn cách chống Report Facebook
Lượt xem: 28693

Hướng dẫn cách chống Report 

chong_rip


~ Các bạn vào dòng thời gian của mình , thay đổi tất cả thông tin
trong đó và ẩn chúng đi , bao gồm ( Email , sdt , ngày/tháq/năm , nơi ở )
~ Bạn nào đã có cái username thì thay đổi chúng = số ( Vd :
www.facebook.com/tenusername , thay tenusername => 100012xx
~ Vào phần bảo mật trong Cài Đặt Chung
. Ta chuyển đổi tất cả troq đó sao cho phù hợp tránh checkpass
~ Hoặc ta cài Veri ( cài cmnd ) tỉ lệ chống Rip 100%
+ B1 : Ta fake cmnd :
. Tên :
. Ngày/tháq/năm :
. Nơi sống :

~ Fake xoq ta vào linh sau : ( Copy dòng này ) :D
+ https://vi-vn.facebook.com/help/contact/237843336274237
~ Vào xoq ta điền đầy đủ thông tin . Xoq up cmnd lên rùi đợi nó
rep mail về :D

Hướng dẫn cách unlock FAQ

unlock_faq 


~ Như bước đầu , ta cũq làm như vậy fake cmnd cho chính xác vào
các bạn nhé :D
~ Đợi nó rep mail về kèm theo câu sau : ( Copy dòng này ) :D
- Hi Team Facebook. Please check unlock my account
. Email :
. Full name :
. Birthday :
. My ID in passport : Số trên cmnd của mình
. URL : www.facebook.com/xxxxx
- Please check back and help me . This is the account owner . It is very important to me , do not Pretending or claiming to be someone else I have 14 year old enough to use Facebook I do not Bullying another individual by imitating them . I do not Falsely representing an individual . I do not violate the community standards and I do not violence and intimidation . Themselves I did not violate Hateful Language . I did not violate objectionable content . I did not violate Identity and Privacy . I did not violate Nudity and Pornography . I did not violate the intellectual property assets we did not violate Controlled Goods . I did not violate Phishing and Spam . I did not violate Security
- Thank Facebook Team !

All Link Contact Veri

1--https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
2--https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
3--https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
4--https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
5--https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994
full tus veri đấy
I think there is one mistake in the lock my account! Thanks for read I think that facebook disabled my account is confusion here I must abide by the rules • use their real identities on Facebook Do not post pornographic or contains nudity not use your account to attract others, I asked Facebook to reactivate my account This is my legal papers. please be considered. Thanks to the facebook team.


Print version

 
Comments

Sender

Nội dung